14 maja 2017

Kontakt

  • biuro@ipnie.pl

  • 603 782 029

  • Instytut Promocji Nauki i Edukacji
    ul. Legionów 22, 87-100 Toruń

  • KRS 0000534389

  • NIP 9562309517

Prezes Zarządu Fundacji

Wojciech Spirewski

Koordynatorka Biura

Aldona Matuszewska

IPNiE 2017