14 maja 2017

Toruń przyciąga


PROGRAM

  • budowanie regionalnych powiązań międzysektorowych,
  • partnerska współpraca z krajowymi i zagranicznymi parterami,
  • poszukiwanie wzajemnych inspiracji, inkorporacja dobrych praktyk,
  • nowatorskie projekty z zakresu komunikacji zintegrowanej (branding, PR, promocja),
  • wsparcie promocji Torunia jako miasta kreatywnego, przyjaznego mieszkańcom, przedsiębiorcom i organizacjom.


PROGRAM

W 2016 roku, przy współpracy z Urzędem Miasta Torunia zrealizowaliśmy projekt promujący Rynek Nowomiejski. Obecnie, dzięki ponownemu wsparciu jest on kontynuowany, a więcej o naszych działaniach można znaleźć na www.ryneknowomiejski.pl

IPNiE 2017